İKT405 Türkiye Ekonomisi Tarihi

HAFTA KONULAR
1. Hafta GİRİŞ: Türkiye İktisat Tarihi’nin Konusu, Kapsamı ve Sorunları
2. Hafta BÖLÜM I: OSMANLI DEVLETİ’NDEN KALAN EKONOMİK MİRAS
1. KURTULUŞ SAVAŞI’NIN BAŞINDA İKTİSADİ YAPI
1.1. Tarım
1.2. Sanayi
1.3. Kamu Maliyesi
1.4. Para ve Banka Sistemi
1.5. Dış Ticaret
1.6. Ulaştırma
1.7. Eğitim
1.8. Beşeri Sermaye
3. Hafta BÖLÜM II: KURTULUŞ SAVAŞI VE İKTİSADİ YAPI
2. KURTULUŞ SAVAŞI’NIN KAYNAKLARI
2.1. Kurtuluş Savaşı’nda Beşeri Sermaye
2.2 .Kurtuluş Savaşı’nda İç Kaynaklar
2.3. Kurtuluş Savaşı’nda Dış Kaynaklar
4. Hafta BÖLÜM III: KURULUŞ VE ULUSAL EKONOMİ (1923 – 1950)
3. SERBEST EKONOMİ KOŞULLARINDA DEVLETİN KURULUŞU (1923 – 1930)
4. İTHAL EKAMESİ STRATEJİSİNDE SANAYİLEŞME (1930 – 1938)
4.1. Büyük Buhran ve Türk Ekonomisine Etkileri
4.2. Sanayileşme Politikaları: Devletçilik ve I. Beş Yıllık Sanayi Planı
4.3. Dönem Sonunun Değerlendirmesi
5. Hafta 5. II.DÜNYA SAVAŞI VE SONRASINDA TÜRK EKONOMİSİ (1938 – 1950)
5.1. Savaş Ekonomisi (1938 – 1945)
5.2. Savaş Sonrası Ekonomi ve Demokrasiye Geçiş (1945 – 1950)
6. Hafta BÖLÜM IV: DIŞA AÇIK MODELLEMEDEN İÇE DÖNÜK POLİTİKALARA (1950 –1960)
6. DIŞA AÇIK EKONOMİ DENEMESİ (1950 – 1960)
6.1. Dışa Açık Ekonomik Modelleme (1950 – 1954)
6.2. Ekonomik Tıkanma ve İçe Dönük Politikalar (1954 – 1960)
7. Hafta BÖLÜM V: İTHAL İKAMESİ STRATEJİSİ VE PLANLI EKONOMİ (1960 – 1980)
7. YENİ STRATEJİ VE PLANLAMAYA DAYALI KALKINMA MODELİ (1960 – 1980)
7.1. Plan Uygulamaları ve Dışa Bağımlı Büyüme (1960 – 1973)
8. Hafta 7.2. Plan Uygulamaları ve Ekonomide Bunalım (1973 – 1980)
9. Hafta ARASINAV
10. Hafta BÖLÜM VI: DIŞA AÇIK BÜYÜME MODELİ (1980 – )
8. AÇIK EKONOMİYE GEÇİŞ SÜRECİ (1980 – 1989)
8.1. Ekonomide Yapı Değişikliği, 24 Ocak Kararları ve Sonuçları (1980 – 1983)
11. Hafta 8.2. Ekonomik Yapıda Değişmeler (1983 – 1989)
12. Hafta 9. ULUSLARARASI FİNANSLA BÜTÜNLEŞME ÇABALARI (1989 – 2002)
9.1. Uluslar arası Finans Kapitalle Bütünleşme Çabaları ve 1994 Krizi
13. Hafta 9.2. Uluslar arası Finans Kapitalle Bütünleşme Çabaları ve 2001 Krizi
14. Hafta 10. EKONOMİDE YENİ ANLAYIŞ: LİBERAL DIŞA AÇIK BÜYÜME (2002 – )
15. Hafta 11. TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GÜNCEL SORUNLAR

 

KAYNAKÇA :

BORATAV, Korkut, (2005), Türkiye İktisat Tarihi, (9. B.), Ankara: İmge Kitabevi.

COŞAR, Nevin, BİLDİRİCİ, Melike, (Eds.), (2010), Tarihi, Siyasi, Sosyal Gelişmelerin Işığında Türkiye Ekonomisi 1908 – 2008, Bursa : Ekin Yayınevi.

ÇAVDAR, Tevfik, (2003), Türkiye Ekonomisinin Tarihi 1900-1960, Ankara: İmge Kitabevi.

EREN, Aslan, (2010), Türkiye Ekonomisi, (3. B.), Bursa : Ekin Yayınevi.

KAZGAN, Gülten, (2009), Tanzimat’tan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi, (4. B.), İstanbul : Bilgi Üniversitesi Yayınları.

KEPENEK, Yakup, YENTÜRK, Nurhan, (1994), Türkiye Ekonomisi, (6. B.), İstanbul : Remzi Kitabevi.

ÖZKARAMETE COŞKUN, Nazende, (2009), Türkiye Ekonomisi, Yeni Yapı (2000-2008), Ankara : İmaj Yayınevi.

PARASIZ, İlker, (1995), Kriz Ekonomisi, Bursa : Ezgi Kitabevi.

PARASIZ, İlker, (2004), Türkiye Ekonomisi, Bursa : Ezgi Kitabevi.

ŞAHİN, Hüseyin, (1998), Türkiye Ekonomisi, Tarihsel Gelişimi – Bugünkü Durumu, Bursa : Ezgi Kitabevi.

SEVİMAY, Hayri R., (1995), Cumhuriyete Girerken Ekonomi, Osmanlı Son Dönem Ekonomisi, İstanbul : Kazancı Kitap Tic. A..Ş.

TOKGÖZ, Erdinç, (2009), Türkiye’nin İktisadi Gelişme Tarihi, (9. B.), Ankara : İmaj Yayınevi.