Sağlık Ekonomisi II

DERS BİLGİ PAKETİ
1. Adı SAĞLIK EKONOMİSİ II
2. Kodu 0312224
3. Türü Zorunlu
4. Düzeyi Ön Lisans     Lisans      Yüksek Lisans      Doktora
X
5. Öğrenim Dili Türkçe
6. Akademik Yılı 2010 – 2011 Eğitim-öğretim yılı
7. Akademik Yarı Yılı 1.YY      2.YY      3.YY      4.YY      5.YY      6.YY      7.YY      8.YY
X
8. Ulusal Kredi (AKTS’ye eş değer) Kuramsal  + Uygulama = Toplam
3 (6 AKTS) + 0 = 3 (6 AKTS)
9. Dersi veren öğretim elemanının adı ve akademik unvanı Yrd.Doç.Dr. Mustafa ŞANLI
10. Dersin Amacı Öğrencinin, sağlık ekonomisinin önemi ve gelişimi ile sağlık hizmetleri piyasasının arz, talep ve finansman yönünden analizi, harcamaların ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirilmesi, konularında görüş sahibi olmasının sağlanması.
11. Dersin Ön Koşulu Yok
12. Dersin İçeriği Ekonominin alt disiplini olan sağlık ekonomisi, sağlık ekonomisinin temel nitelikleri, sağlık hizmetleri piyasasının nitelikleri, sağlık hizmetleri piyasasının finansmanı, başlıkları altında incelenecektir.
13. Ders İçi ve Ders Dışı Uygulamalar Yok
14. Önerilen Kitaplar Araçlar ve Gereçler
  • CHARLES, E. Phelps, Health Economics, Addison Wesley, 2002.
  • CULYER, A. J. – NEWHOUSE, J. P., “Introduction: The State and Scope of Health Economics”, Handbook of Health Economics Vol. I, (Eds. A. Culyer ve J. Newhouse), North-Holland, 2000: 1-7.
  • KURTULMUŞ, Sevgi; Sağlık Ekonomisi ve Hastane Yönetimi, Değişim Dinamikleri Yayınları, İstanbul, 1998.
  • MUTLU, Ayşegül; A. Kadir IŞIK; Sağlık Ekonomisine Giriş, Ekin Kitabevi Yayınları, Ankara, 2005.
  • SANTARRE, R.-NEUN, S., Health Economics Theories, Insights, and Industry Studies, Irwin, NY, 1996.
  • TOKAT, Mehmet, Sağlık Ekonomisi, AÖF Yayınları, 1994.
  • TOKAT, Mehmet, Türk Sağlık Sisteminin Ekonomik Boyutu, ASOMEDYA, Şubat 2004.
  • Yeni Türkiye (Seçilmiş Makaleler), Sağlık Özel Sayısı, Sayı 40, Temmuz – Ağustos 2001.
15. Öğretme Yöntemleri Tahta ve power point sunumlar kullanılarak ders anlatılmakta, öğrencinin derse aktif katılımı sağlanmaktadır.
16. Verilecek Ödevler Kısmen konularla ilgili araştırma ödevleri verilebilir.
17. Lab. Çalışmaları Yok
18. Ölçme – Değerlendirme ARA SINAV NOTU: (Ders içi aktif katılım veya ders dışı ilgili faaliyet %5, varsa ödev çalışması %5, Klasik Ara Sınav %20) %30.
BAŞARI NOTU: Ara Sınav %30 + Yarı Yıl Sonu Sınavı %70
19. 14.Haftaya Göre Konu Başlıkları
1. Hafta GİRİŞ
Sağlık Ekonomisi, Kapsam ve Sorunlar
2. Hafta I.SAĞLIK EKONOMİSİNİN TEMEL NİTELİKLERİ
1.Sağlığın Tanımı ve Belirleyicileri
2.Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Hizmetlerinin Sınıflandırılması
3. Hafta 3.Sağlık Hizmetlerinin İktisadi Özellikleri
4. Hafta II.SAĞLIK HİZMETLERİ PİYASASININ NİTELİKLERİ
4.Sağlık Hizmetlerini Piyasasının Özellikleri
5. Hafta 5.Sağlık Talebi ve Sağlık Hizmetleri Talebi
6. Hafta 6.Sağlık Sistemleri ve Sağlık Harcamaları
7. Hafta 7.Sağlık Hizmetlerinin Üretimi
8. Hafta III.SAĞLIK HİZMETLERİ PİYASASININ FİNANSMANI
8.Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Başlıca Finansman Yöntemleri
9. Hafta 9.Sağlık Ekonomisinde Ekonomik Değerlendirme Yöntemleri
10. Hafta 10.Sağlık Hizmetleri Piyasasında Sağlık Sigortası
11. Hafta IV.SAĞLIK EKONOMİSİ POLİTİKALARI
11.Sağlık Politikaları
12. Hafta 12.Hastane Ekonomisi
13. Hafta 13.İlaç Endüstrisi ve İlaç Harcamaları
14. Hafta 14.Türkiye’de Sağlık Sektöründeki Düzenlemeler