İKT205 İktisat Tarihi I

HAFTA KONULAR
1. Hafta GİRİŞ: İktisat Tarihi’nin Konusu, Kapsamı ve Sorunları
2. Hafta BÖLÜM I: ORTAK EMEK ÇAĞI UYGARLIKLARI VE İKTİSADİ GELİŞMELER
1. TARIM DEVRİMİ VE SONUÇLARI
1.1.Tarım Devrimi Öncesi Üretim Biçimi
1.2.Tarım Devrimi: Anlamı ve Önemi
1.3. Tarım Devrimi’nin Sonuçları
3. Hafta BÖLÜM II: KÖLECİ EMEK ÇAĞI UYGARLIKLARI VE İKTİSADİ GELİŞMELER
2. ORTADOĞU UYGARLIKLARI
2.1. Mezopotamya: Sümerler, Babilliler Asurlular
2.2. Mısır
2.3. Anadolu: Hititler, Firikler, Lidyalılar
4. Hafta 3. EGE UYGARLIĞI
4. ASYA UYGARLIKLARI
4.1. Ön Asya: Fenikeliler, İbraniler, İranlılar, Medler
4.2. Asya: Çinliler, Hintliler
5. Hafta 5. ROMA UYGARLIĞI
6. Hafta BÖLÜM III: KÖYLÜ EMEK ÇAĞI UYGARLIKLARI VE İKTİSADİ GELİŞMELER
6. AVRUPA FEODALİZMİ VE İKTİSADİ YAPI
6.1. Avrupa Feodalizminin Oluşum Koşulları ve İktisadi Gelişmeler
7. Hafta 6.2. Avrupa Feodalizmi ve İktisadi Yapı
8. Hafta 6.3. Avrupa Feodalizmi ve Sermaye Birikimi: Merkantilist Dönem
9. Hafta ARASINAV
10. Hafta BÖLÜM IV: ÜCRETLİ EMEK ÇAĞI UYGARLIKLARI VE İKTİSADİ GELİŞMELER
7. SANAYİ DEVRİMİ ÖNCESİ AVRUPA’DA İKTİSADİ GELİŞMELER
11. Hafta 8. SANAYİ DEVRİMİ
8.1. Sanayi Devrimi’ni Hazırlayan Koşullar
12. Hafta 8.2. Sanayi Devrimi
13. Hafta 8.3. Sanayi Devrimi’nin Ülkelere Yayılması
14. Hafta 9. 20.yy İKTİSADİ GELİŞMELERİ
9.1. 20. yy.ın İlk Yarısında İktisadi Gelişmeler

 

KAYNAKÇA:

BERKTAY, Halil, (1989), Kabileden Feodalizme, (2. B.), İstanbul : Kaynak Yayınları.

CIPOLLA, Carlo M. (1992), Dünya Nüfusunun İktisat Tarihi, (2. B.), Mehmet Sırrı Sezgin (Çev.), İstanbul : Ötüken Yayınları.

DEANE, Phyllis, (1994), İlk Sanayi İnkılâbı, (2. B.), Tevfik GÜRAN (Çev.), Ankara : Türk Tarih Kurumu.

GIMPEL, Jean, (1997), Ortaçağda Endüstri Devrimi, Nazım Özüaydın (Çev.), Ankara : TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları.

GÜRAN, Tevfik, (1997), İktisat Tarihi, İstanbul : Acar Matbaacılık.

HEATON, Herbert , (1995), Avrupa İktisat Tarihi, İlk Çağdan Sanayi Devrimine, Mehmet Ali Kılıçbay (Çev.), Ankara : İmge Kitabevi.

HOBSBAWM, Eric J. (2003), Sanayi ve İmparatorluk, (2.B.) Abdullah Ersoy (Çev.), Ankara : Dost Kitabevi.

HUBERMAN, Leo, (2010), Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla, (13. B.), Murat Belge (Çev.), İstanbul : İletişim Yayınları.

KURMUŞ, Orhan, (1982), Bir Bilim Olarak İktisat Tarihinin Doğuşu, Ankara : Savaş Yayınları.

MAILLET, Jean, (1983), 18. Yüzyıldan Bugüne İktisadi Olayların Evrimi, Ertuğrul Tokdemir (Çev.), İstanbul : Remzi Kitabevi.

TRAK, Selçuk, (1973), İktisat Tarihi, Bursa : Bursa İ.T.İ.A. Yayınları.

ZUBRITSKI, MITROPOLSKI ve KEROV, (1974), İlkel Toplum, Köleci Toplum, Feodal Toplum, (3.B.), Sevim Belli (Çev.), Ankara : Sol Yayınları.