İktisadi Bakışla Uygarlık Tarihi

İKTİSADİ BAKIŞLA UYGARLIK TARİHİ
(Dr. Öğretim Üyesi Mustafa ŞANLI)
HAFTA KONULAR
1. Hafta GİRİŞ: Uygarlık Tarihi’nin Konusu, Kapsamı ve Sorunları
2. Hafta BÖLÜM I: İLK CANLIDAN İNSANA BÜYÜK YOLCULUK
1. İNSANIN EVRİMLEŞME YOLCULUĞU
1.1. Canlıların Oluşumu
1.2. İnsanın Evrimsel Yolculuğu
3. Hafta BÖLÜM II: UYGARLIK TARİHİNE BAKIŞ
2. YÖNTEM SORUNU: TARİH ÇAĞLARINA YENİ BAKIŞ
2.1. Tarih Çağlarının Geleneksel Sınıflandırılması
2.2. İktisadi ve Toplumsal Gelişmeler: Tarih Çağlarının İktisadi Sınıflandırılması
4. Hafta BÖLÜM III: ORTAK EMEK ÇAĞI UYGARLIKLARI VE İKTİSADİ GELİŞMELER
3. TARIM DEVRİMİ ÖNCESİ İNSAN TOPLULUKLARI YAŞAMI
4. TARIM DEVRİMİ VE SONUÇLARI
4.1. Tarım Devrimi: Anlamı ve Önemi
4.2. Tarım Devrimi’nin Sonuçları
5. Hafta BÖLÜM IV: KÖLECİ EMEK ÇAĞI UYGARLIKLARI VE İKTİSADİ GELİŞMELER
5. ORTADOĞU UYGARLIKLARI
5.1. Mezopotamya: Sümer, Babil, Asur
5.2. Mısır: Mısır
5.3. Ortadoğu: Fenike, İbrani
5.4. Anadolu: Hitit, Frigya, Lidya
6. Hafta 6. EGE UYGARLIKLARI
6.1. Atina
6.2. Sparta
6.3. Makedonya
7. ASYA UYGARLIKLARI
. Ön Asya: Med, Pers
7.2. Asya: Çin, Hindistan
7. Hafta 8. ROMA UYGARLIĞI
8.1. Roma
8.2. Bizans
9. İSLAM UYGARLIĞI
8. Hafta BÖLÜM V: KÖYLÜ EMEK ÇAĞI UYGARLIKLARI VE İKTİSADİ  GELİŞMELER
10. AVRUPA FEODALİZMİ VE İKTİSADİ YAPI
10.1. Avrupa Feodalizminin Oluşum Koşulları ve İktisadi Gelişmeler
10.2. Avrupa Feodalizmi ve İktisadi Yapı
9. Hafta 10.3. Avrupa Feodalizmi ve Sermaye Birikimi: Merkantilist Dönem
10. Hafta BÖLÜM VI: ÜCRETLİ EMEK ÇAĞI UYGARLIKLARI VE İKTİSADİ GELİŞMELER
11. SANAYİ DEVRİMİ ÖNCESİ AVRUPA’DA İKTİSADİ GELİŞMELER
11. Hafta 12. SANAYİ DEVRİMİ
12.1. Sanayi Devrimi’ni Hazırlayan Koşullar
12. Hafta 12.2. Sanayi Devrimi
13. Hafta 13. 20. yy. İKTİSADİ GELİŞMELERİ
13.1. 20. yy.ın İlk Yarısında İktisadi Gelişmeler
13.2. 20. yy.ın İkinci Yarısında İktisadi Gelişmeler
14. Hafta 14. 21. yy. İKTİSADİ GELİŞMELERİ
14.1. Sanayi Devrimi’nin Ulaştığı Aşama: 4.0 Sanayi Devrimi
14.2. Uygarlık ve İnsanlık Açısından Geleceğe İlişkin Tartışmalar
İKTİSADİ BAKIŞLA UYGARLIK TARİHİ
50+ Tazelenme Üniversitesi – 1. Sınıf, İki Dönem (Cumartesi, 15:00 – 17:00)
(Dr. Öğretim Üyesi Mustafa ŞANLI)
HAFTA TARİH GÜN KONULAR
1. Hafta 19.10.2019 Cumartesi İnsanın Evrimleşme Yolculuğu
Uygarlık Tarihine Bakış
2. Hafta 09.11.2019 Cumartesi Tarım Devrimi Öncesi İnsan Toplulukları Yaşamı
Tarım Devrimi ve Sonuçları
3. Hafta 30.11.2019 Cumartesi Ortadoğu Uygarlıkları
4. Hafta 21.12.2019 Cumartesi Ege Uygarlıkları
Asya Uygarlıkları
5. Hafta 11.01.2020 Cumartesi Roma Uygarlığı
İslam Uygarlığı
6. Hafta 15.02.2020 Cumartesi Avrupa Feodalizmi ve İktisadi Yapı
Avrupa’da Sermaye Birikimi: Merkantilist Dönem
7. Hafta 07.03.2020 Cumartesi Sanayi Devrimi Öncesi Avrupa’da İktisadi Gelişmeler
8. Hafta 28.03.2020 Cumartesi Sanayi Devrimi ve Sonuçları
9. Hafta 18.04.2020 Cumartesi 20. ve 21. Yüzyılda İktisadi Gelişmeler