Ekonomide Piyasa Tipleri

TAM REKABET PİYASASI

Özellikleri:

a) Piyasada mallar homojendir.
b) Piyasada “n” sayıda alıcı/satıcı/faktör sahibi vardır. Fiyatlar veridir.
c) Piyasaya giriş/çıkış serbesttir.
d) Piyasada bilgi akışı tam ve mükemmeldir.

Firmanın kar maksimizasyonu için:
– Fiyat piyasada veridir,
– Firma üretim miktarını belirler.

EKSİK REKABET PİYASALARI

1. “MONOPOLCÜ REKABET PİYASASI”
(Mal farklılaştırmasının olduğu piyasa tipi)

2. “OLİGOPOL PİYASASI”
(Az sayıda satıcının olduğu piyasa tipi)

“OLİGOPSON PİYASASI”
(Az sayıda alıcının olduğu piyasa tipi)

3. “TRİOPOL PİYASASI”
(Üç satıcının olduğu piyasa tipi)

“TRİOPSON PİYASASI”
(Üç alıcının olduğu piyasa tipi)

4. “DÜOPOL PİYASASI”
(İki satıcının olduğu piyasa tipi)

“DÜOPSON PİYASASI”
(İki alıcının olduğu piyasa tipi)

MONOPOL PİYASASI

“MONOPOL PİYASASI”
“MONOPSON PİYASASI”

Doğuş nedenleri:

a) Doğal kaynak sahipliği nedeniyle,
b) Hukuki nedenle,
c) Ölçek ekonomisi nedeniyle,
d) Patent hakkı nedeniyle.

* Firma, piyasada
      “fiyat farklılaştırması”
       yapabilir.

Firmanın kar maksimizasyonu için:
Firma,
– ya fiyatı belirler,
– ya da üretim miktarını belirler.