Çarpan Katsayıları

Keynesyen Harcamalar Modeline Göre Çarpan Katsayılar

Keynesyen Efektif Talep Denklemi Ve Unsurları

Y = C + I + G + (X – M)

Harcanabilir (Kullanılabilir) Kişisel Gelir : Yd = Y-T

C = f(Yd) C = Co+cYd APC = C/Yd MPC = c = ∆C/∆Yd
S = f(Yd) S = So+sYd APS = S/Yd MPS = s = ∆S/∆Yd
I = f(Yd) I = Io+e Yd API = I/Yd MPI = e = ∆I/∆Yd
I = f(i) I = Io – ei
T = f(Yd) T = To+t Yd APT = T/Yd MPT = t = ∆T/∆Yd
G = Otonom Harcama
X = Otonom Harcama
M = f(Yd) M = Mo+mYd APM = M/Yd MPM = m = ∆M / ∆Yd

Çarpan Katsayıları

1 Basit Çarpan Katsayısı (Özel Tüketim İçin) ∆Y = [ 1 / ( 1-c ) ] . ∆C
2 Basit Çarpan Katsayısı (Otonom Yatırım İçin) ∆Y = [ 1 / ( 1-c ) ] . ∆Io
3 Süper Çarpan Katsayısı (Toplam Yatırım İçin) ∆Y = [ 1 / (1-c-e) ] . ∆l
4 Kamu Harcamaları Çarpan Katsayısı ∆Y = [ 1 / ( 1-c ) ] . ∆G
5 Transfer Harcamaları Çarpan Katsayısı ∆Y = [ c / ( 1-c ) ] . ∆Tr
6 Ulusal Gelir Düzeyinden Bağımsız Vergi Çarpan Katsayısı
(Dolaylı Vergiler ve Dolaylı Kamu Gelirleri İçin)
∆Y = [ -c / ( 1-c ) ] . ∆Tb
7 Ulusal Gelir Düzeyine Bağlı Vergi Çarpan Katsayısı
(Dolaysız Vergiler ve Dolaysız Kamu Gelirleri İçin)
∆Y = [ 1 / (1-c+ct) ] . ∆T
8 Denk Bütçe Çarpan Katsayısı ∆Y = [ 1 ] . ∆E
[∆G = ∆T = ∆E]
9 Dış Ticaret Çarpan Katsayısı ∆Y = [ 1 / ( 1-c +m ) ] . ∆M

 

Çarpan Katsayılarının Karşılaştırılması

 • Basit çarpan katsayısı;
     – süper çarpan katsayısından küçük;
  – transfer, vergi ve dış ticaret
  çarpan katsayılarından büyüktü
 • [ 1/(1-c) ] < [ 1/(1-c-e) ] (Süper Çarpan Katsayısı)
 • [ 1/(1-c) ] > [ c / ( 1-c ) ] (Transfer çarpan katsayısı)
 • [ 1/(1-c) ] > [ 1/ (1-c+c.t) ] (Vergi çarpan katsayısı)
 • [ 1/(1-c) ] > [ 1/(1-c+m)] (Dış ticaret çarpan katsayısı)