Akademik Özgeçmiş

Adı – Soyadı Mustafa ŞANLI
Kişisel Bilgiler Adres: …

Tlf:

e-posta: [email protected]

Unvan Dr. Öğr. Üyesi (E)
Lisans Hacettepe Üniversitesi,

Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi,

EKONOMİ Bölümü, 1978

Yüksek Lisans Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi,

İSTATİSTİK Bölümü, 1981

Tez: “Türkiye’de Ulaştırma Sektörünün Yapısı ve 1980 -2003 Dönemi Ulaşım Öngörüsü ile Enerji Tüketim İstemi”

Doktora Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,

İKTİSAT Anabilim Dalı, 1991

Tez: “Gelişmekte Olan Ülkelerde Liberal Ekonomiye Etkin Geçiş Sorunu –Güney Kore, Brezilya ve Türkiye Deneyimleri-

(Türkiye Ekonomi Kurumu, 1991 Yılı Doktora Araştırma Ödülü Birinciliği)

Çalıştığı Kurumlar * Akdeniz Üniversitesi,

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(Kurucularından)
İktisat Bölümü (Kurucularından),

(Öğretim Üyesi),
(1993 – 2019),

* Hacettepe Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü,

(Arş. Gör. ve Öğretim Gör.)

(1987 – 1993)

* Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi,
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü,

(Arş. Gör.)
(1981 – 1987),

* Ulaştırma Bakanlığı, Ulaştırma Koordinasyon
İdaresi Başkanlığı, (Ekonomist)

(1978 – 1981)

1. VERDİĞİ DERSLER
LİSANS BİRİM 
1. İktisada Giriş, I – II

2. Makro İktisat, I – II

3. İktisadi Sistemler

4. İktisat Tarihi I

5. Proje Değerlendirme

6. Araştırma Yöntemleri

7. İktisadi Düşünce Tarihi, I – II

8. Türkiye Ekonomisi Tarihi

9. Seminer

10. İktisada Giriş, I – II

11. İktisada Giriş, I – II

12. Makro İktisat

13. Mikro İktisat

14. Makro İktisat

15. Sağlık Ekonomisi

16. Ekonomi

17. Ekonomi

18. Ekonomi

19. Ekonomiye Giriş

20. Ekonomi, I – II

21. Türkiye Ekonomisi

22. İktisada Giriş

23. İktisat Teorisi

24. Ekonomiye Giriş

25. İktisadi Bakışla Uygarlık Tarihi

İktisat Bölümü

İktisat Bölümü

İktisat Bölümü

İktisat Bölümü

İktisat Bölümü

İktisat Bölümü

İktisat Bölümü

İktisat Bölümü

İktisat Bölümü

İşletme Bölümü

Uluslararası İlişkiler Böl.

Uluslararası İlişkiler Böl.

Ekonometri Bölümü

Ekonometri Bölümü

Gerontoloji Bölümü

Mühendislik Fak. Fizik Böl.

Edebiyat Fak. Sosyoloji Böl.

Eğitim Fak. Sosyal Bilimler Böl.

İletişim Fak. Bölümler

Turizm İşlet. ve Otel. Y.O.

Beden Eğitimi ve Spor Y.O.

Anadolu Üniv. Açık Öğretim Fak.

Anadolu Üniv. Açık Öğretim Fak.

Tazelenme Üniversitesi, 60+

Tazelenme Üniversitesi, 50+

LİSANSÜSTÜ BİRİM
1. İktisat Politikaları

2. İktisat Politikaları

3. İktisat Politikaları

4. İktisadi Düşünce Tarihi

5. Akdeniz Havzası Ülkeleri Ekonomileri

6. Seminer

7. İktisadi Düşünce Tarihi

İktisat ABD Tezsiz Y.L.

İktisat ABD Tezli Y.L.

İşletme ABD Tezli Y. L

İktisat ABD Tezli Y.L.

İktisat ABD Tezli Y.L.

Gıda Ekonomisi ve İşlet. Y.L

İktisat ABD Doktora

2. YÖNETTİĞİ TEZLER

 1. ÇELİK, Halil, “Göller Yöresi Mermer Sanayi Rekabet Gücü Analizi”, Akdeniz Üniversitesi, SBE, İktisat ABD, Yüksek Lisans Tezi, 2004.
 2. ÖZEN, Özge, “Büyüme Teorileri İle Teknoloji (Ar-Ge) İlişkisi, -OECD Ülkeleri İçin Bir Uygulama- “, Akdeniz Üniversitesi, SBE, İktisat ABD, Yüksek Lisans Tezi, 2006.
 3. ÖZKARA, Yasemin, “Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyetinin Sağlık Ekonomisindeki Yeri Ve Önemi: Bir Uygulama”, Akdeniz Üniversitesi, SBE, İktisat ABD, Yüksek Lisans Tezi, 2006.
 4. HANTAL, Tatyana Seher, “Kapitalizmin Felsefesi, Liberalizm”, Akdeniz Üniversitesi, SBE, İktisat ABD, Yüksek Lisans Tezi, 2006. (Öğrenci tez savunmasına gelmedi).
 5. TUNCER, Birol, “Türkiye’de Çiğ Süt Piyasasının Oluşumu, Sektörün Mevcut Durumu Ve Organizasyon Yapısı: Batı Akdeniz Bölgesi (BAB) Örneği”, Akdeniz Üniversitesi, SBE, İktisat ABD, Gıda Ekonomisi ve İşletmeciliği Yüksek Lisans
  Programı, Yüksek Lisans Tezi, 2008.
 6. YÜCEDENİZ, Emrah, “Otel İşletmeciliğinde Verimlilik Analizi, Antalya Bölgesi Beş Yıldızlı Otelleri İçin Bir Deneme”, Akdeniz Üniversitesi, SBE, İktisat ABD, Gıda Ekonomisi ve İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı, Yüksek Lisans Tezi, 2009.
 7. SAVAŞ, Nesli “Antalya Bölgesindeki Otellerin Gıda Üretimi Açısından Altyapı Analizi”, Akdeniz Üniversitesi, SBE, İktisat ABD, Gıda Ekonomisi ve İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı, Yüksek Lisans Tezi, 2009. (Öğrenci tez savunmasına gelmedi)
 8. PATAT, Suzan, “Türkiye’de Gıda Kalite Politikaları: AB Sürecinde Bir Değerlendirme”, Akdeniz Üniversitesi, SBE, İktisat ABD, Gıda Ekonomisi ve İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı, Yüksek Lisans Tezi, 2010.
 9. KUZAN, İbrahim, “Gıda Üretim Endüstrisinde Güneş Enerji Sistemlerinin Kullanılabilirliği, Ekonomik Getirileri ve Uygulanabilecek Devlet Teşvikleri”, Akdeniz Üniversitesi, SBE, İktisat ABD, Gıda Ekonomisi ve İşletmeciliği Yüksek
  Lisans Programı, Yüksek Lisans Tezi, 2017.
 10. DEMİREL, Yunus Emre, “Dondurulmuş Gıda Tüketimini Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörlerin İncelenmesi: Akdeniz Üniversitesi Örneği”, Akdeniz Üniversitesi, SBE, İktisat ABD, Gıda Ekonomisi ve İşletmeciliği Yüksek Lisans
  Programı, Yüksek Lisans Tezi, 2017.
 11. BUDAK, Çetin Osman, “Yerel Yönetimlerin Finansman Sorunu Ve Çözüm Önerileri”, Akdeniz Üniversitesi, SBE, İktisat ABD, Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi (Tez yerine), 2017.
 12. BULDUK, Can, “Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programında Şehir Hastanelerinin Yeri”, Akdeniz Üniversitesi, SBE, İktisat ABD, Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi (Tez yerine), 2018.
 13. KAYMAZ, Kader, “Şeker Piyasasında Pancarın Yeri ve Önemi”, Akdeniz Üniversitesi, SBE, İktisat ABD, Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi (Tez yerine), 2018.

 

3. YÜRÜTTÜĞÜ VE KATILDIĞI ARAŞTIRMA PROJELER

3.1. KATILDIĞI ARAŞTIRMA PROJELER

1. “Antalya Limanı’nın İşletme Hakkının Satışı İçin Kıymet Takdiri Raporu”, 5 Şubat 2001, Bilirkişi Raporu.

2. “Sueno Hotels Beach Side Adlı Turistik Tesisin Değer Tespiti Raporu”. 31 Mart 2009, Bilirkişi Raporu.

3. “Antalya Kent Merkezi Sosyo-Ekonomik ve Demografik Yapı, İstihdam ve Yaşam Memnuniyeti Araştırması”, A Tipi Araştırma       Projesi, Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Birimi, 2009. (Başlangıçta)

 

    3.2. ULUSLARARASI KURULUŞLARCA DESTEKLENEN PROJEDE GÖREV ALMA

ŞANLI, Mustafa, (2005), “AB KOBİ Politikası ve Türkiye’nin Uyumu”, Avrupa Birliği Semineri, 6 Mayıs 2005, Antalya, Avrupa Birliği / Jean Monnet Modülü, 2004 – 2005 Dönemi Programı.

 

3.3. YEREL KURULUŞLARCA DESTEKLENEN PROJEDE GÖREV ALMA

 1. ŞANLI, Mustafa, (2006),”Ekonomik Çevrenin Yorumlanması I”, Profesyonel Yöneticilik Sertifika Programı, 2006-2007, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası – AKÜNSEM – Akd. Üniv. İ.İ.B.F., 9 Kasım 2006, ANTALYA.
 1. ŞANLI, Mustafa, (2006), “Ekonomik Çevrenin Yorumlanması II”, Profesyonel
  Yöneticilik Sertifika Programı, 2006-2007, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası – AKÜNSEM – Akd. Üniv. İ.İ.B.F., 21 Kasım 2006, ANTALYA.
 1. ŞANLI, Mustafa, (2006), “Türkiye Ekonomisi”, Profesyonel Yöneticilik Sertifika Programı, 2006-2007, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası – AKÜNSEM – Akd. Üniv. İ.İ.B.F., 26 Aralık 2006, ANTALYA.
 2. ŞANLI, Mustafa, (2007), “Ekonomik Çevrenin Yorumlanması I”, Profesyonel
  Yöneticilik Sertifika Programı, 2007-2008, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası – AKÜNSEM – Akd. Üniv. İ.İ.B.F., 20 Aralık 2007, ANTALYA.
 1. ŞANLI, Mustafa, (2007), “Ekonomik Çevrenin Yorumlanması II”, Profesyonel Yöneticilik Sertifika Programı, 2007-2008, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası – AKÜNSEM – Akd. Üniv. İ.İ.B.F., 25 Aralık 2007, ANTALYA.
 2. ŞANLI, Mustafa, (2007), “Türkiye Ekonomisi”, Profesyonel Yöneticilik Sertifika
  Programı, 2007-2008, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası – AKÜNSEM – Akd. Üniv. İ.İ.B.F., 27 Aralık 2007, ANTALYA.
 3. ŞANLI, Mustafa, (2008), “Ekonomik Çevrenin Yorumlanması I”, Profesyonel Yöneticilik Sertifika Programı, 2008-2009, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası – AKÜNSEM – Akd. Üniv. İİBF, 23 Aralık 2008, ANTALYA.
 1. ŞANLI, Mustafa, (2008), “Ekonomik Çevrenin Yorumlanması II”, Profesyonel Yöneticilik Sertifika Programı, 2008-2009, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası – AKÜNSEM – Akd. Üniv. İİBF, 25 Aralık 2008, ANTALYA.
 1. ŞANLI, Mustafa, (2008), “Türkiye Ekonomisi”, Profesyonel Yöneticilik Sertifika Programı, 2008-2009, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası – AKÜNSEM – Akd. Üniv. İİBF, 30 Aralık 2008, ANTALYA.

 

4. YAYINLARI

 

4.1. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 

ŞANLI, Mustafa, (1992), “Liberal Ekonomiye Etkin Geçişte Yöntem Sorunu”, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 10, 1992: 139-162.

 

    4.2. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDİNGS)
           BASILAN BİLDİRİLER

 

 1. ŞANLI, Mustafa, (1997), “The Development Policy of Turkey: Concepts, Policies and Instruments”, Concepts and Instruments of Economic Development in Turkey: A Model for Palestine (International Seminary, 26-30 October 1995, Antalya), Yahya TEZEL (Ed.), Ankara: Union of Chambers of Tradesmen and Handidicrafts, Antalya, Akdeniz Universty and Friedrich-Naumann Foundation in Turkey: 5 – 18.
 1. ŞANLI, Mustafa, (2004), “AB Uyum Sürecinde KOBİ’lere Yönelik Devlet Yardımları”, Avrupa Birliği Müktesebatında Devlet Yardımları Ve Türkiye’nin Uyumu, (Uluslararası Kolokyum, 9-10 Eylül 2004, Antalya), ERDEM, Şükrü, (Ed.), Avrupa Birliği Müktesebatında Devlet Yardımları Ve Türkiye’nin Uyumu, Antalya: Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi: 285 – 309.

 

4.3. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN
BİLDİRİLER

 

    KAYA, Bayram, Mustafa ŞANLI, M. Şükrü ERDEM, (1995), “Ulaştırmada Genel  Perspektifler ve Demiryolu Projesinin İncelenmesi”, Antalya’nın Ulusal Demiryolu  Ağına Bağlanması, Panel, 2 Haziran 1995, Antalya, Antalya Valiliği, Akdeniz
Üniversitesi İ.İ.B.F. ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası: 39-51.

 

4.4. TÜRKÇE KİTAPTA BÖLÜM YAZARLIĞI

1. ŞANLI, Mustafa, (1998), “Ulaştırma” ve “Haberleşme” bölümleri, ATSO 1997 Ekonomik Rapor, Antalya Ticaret ve Sanayi
Odası, Antalya 1998.

2. ŞANLI, Mustafa, (1999), “Ulaştırma” ve “Haberleşme” bölümleri, ATSO 1998 Ekonomik Rapor, Antalya Ticaret ve Sanayi
    Odası, Antalya 1999.

3. ŞANLI, Mustafa, (2000), “Ulaştırma” ve “Haberleşme” bölümleri, ATSO 1999 Ekonomik Rapor, Antalya Ticaret ve Sanayi              Odası, Antalya 2000.

 

5. ULUSAL KONGRE VEYA SEMPOZYUMLARA KATILIM

5.1. ULUSAL KONGRE VEYA SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ

 1. ŞANLI, Mustafa, (1994), “Ekonominin Dışa Açılmasında Kalite ve Standard”, Standard ve Kalitenin Ulusal ve Uluslararası Ekonomideki Yeri ve Önemi, Ulusal Sempozyum, 14 Kasım 1994, Antalya, Türk Standartları Enstitüsü ve Akdeniz
  Üniversitesi İ.İ.B.F., Bildiri.
 2. ŞANLI, Mustafa, (1995), ” Ekonomi ve Çevre İlişkisi”, Çevre Sorunları ve Eğitimi Semineri, 6 Eylül 1995, Antalya, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Bildiri.
 3. ŞANLI, Mustafa, (1996), “Dışa Açılan Türkiye Ekonomisinde Dış Ticaret Politikaları”, Dış Ticaret Eğitimi Semineri, 11-13 Mart 1996, Antalya, DTM Antalya İhracatçı Birlikleri, Bildiri.
 4. ŞANLI, Mustafa, (1998), “1990′lı Yıllarda Türkiye Ekonomisinin Makro Ekonomik Değişimi”, Cumhuriyetimizin 75. Yılında Türkiye Ekonomisi, Panel, 22 Mayıs 1998, Antalya, Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. ve Türkiye Ekonomi Kurumu, Bildiri.
 5. ŞANLI, Mustafa, (1999), “Demokrasi ve Laiklik: İktisadi Bir Bakış”, (1999), Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi Programı Semineri, 9 -10 Ekim 1999, Antalya, Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. ve Türk Demokrasi Vakfı, Bildiri.

5.2. KONGRE VEYA SEMPOZYUM DÜZENLEME KURUL ÜYELİĞİ

 1. Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F., “Küreselleşme, Demokratikleşme ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu”, 27-30 Mart 2008, Antalya, Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyesi.
 2. 1993 – 1997 dönemi Akdeniz Üniversitesi İİBF’nin “ulusal” ve “uluslararası” alanda düzenlediği ve gerçekleştirdiği tüm “kongrelerin, sempozyumların, seminerlerin, panellerin ve konferansların” Düzenlenme Kurulu Üyesi.

 

6. ULUSAL BİLİMSEL KURULUŞLARCA VERİLEN TEŞVİK ÖDÜLLERİ

“Yılın Genç İktisatçısı” ödülü, Türkiye Ekonomi Kurumu, Doktora Tezi, 1991

 

7. PANEL, KONFERANS, SEMİNER, AÇIK OTURUM, SÖYLEŞİ GİBİ ETKİNLİKLERDE KONUŞMACI YA DA
PANELİST OLMAK

 

 1. ŞANLI, Mustafa, (1994), “5 Nisan Kararlarının Değerlendirilmesi”, 7 Nisan 1994, Kanal VİP TV, Açıkoturum.
 2. ŞANLI, Mustafa, (1994), “5 Nisan Kararları Değerlendirme Toplantısı I”, Devlet Bakanı Aykon Doğan’ın Bölge Toplantısı, 4 Temmuz 1994, İzmir Valiliği, Termal Tesisleri- İzmir, Akdeniz Üniversitesi Temsilcisi.
 3. ŞANLI, Mustafa, (1994), “5 Nisan Kararları: Nedenleri ve Sonuçları”, 13 Ekim 1994, Antalya: Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD), Konferans.
 4. ŞANLI, Mustafa, (1996), “1996 Başında Türkiye Ekonomisi”, “1996 Başında Dünya ve Türkiye Ekonomisi”, Panel, Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F., 9 Şubat 1996, Antalya, Yorumcu.
 5. ŞANLI, Mustafa, (1996), “Devlet Adamı İsmet İNÖNÜ ve Dönemi: Son Yüzyılda Türkiye’nin Ekonomik Panoraması”, 25 Aralık 1996, Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu. Konferans.
 6. ŞANLI, Mustafa, (1997), “Bilgi Toplumu”, Antalya Rotary Kulübü, Konferans.
 7. ŞANLI, Mustafa, (1997), “Serbest Piyasa Ekonomisi Felsefesi”, 2 Ocak 1997, ODTÜ Mezunları Derneği Antalya Şubesi, Konferans.
 8. ŞANLI, Mustafa, (1998), “Cumhuriyet Tarihinde Türkiye’nin Politik ve Ekonomi Gelişim Süreci”, Finike Turizm Gönüllüleri Derneği ile Finike Kültür ve Sanat Merkezi, 19 Nisan 1998, Finike, Konferans.
 9. ŞANLI, Mustafa, (2002), “Türkiye Ekonomisi ve Ekonomi Politiği, Dünya Ekonomisi ile Karşılaştırma”, Turizm Bakanlığı, Profesyonel Turist Rehberleri Hizmet İçi Eğitim Seminerleri, 24 Kasım 2002 ve 14 Aralık 2002, Antalya, Bildiri.
 1. ŞANLI, Mustafa, (2005), “Türkiye’nin Politik ve Ekonomik Tarihi”, (Seminer Sunumu), 7 Mayıs 2005, Eğitim Emekçileri Sendikası ( EĞİTİM SEN) Antalya Şubesi, 2005 Bahar Dönemi Eğitim Seminerleri.
 2. ŞANLI, Mustafa, (2006), “Cumhuriyet ve Demokrasi İlişkisi”, Konferans, Falez Lions Kulübü, 20.12.2006.
 3. ŞANLI, Mustafa, (2007), “13. Yılında 4 Nisan Kararları ve Ekonomik Sonuçları”, Konferans, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD), 4.4.2007.
 4. ŞANLI, Mustafa, (2010), “Türkiye’nin Çağdaşlaşma Modeli”, Konferans, Alanya Lions Kulübü, 9.9.2010
 5. 14. ŞANLI, Mustafa, (2011), “Yaşayan Ekonomi”, Konferans, Akdeniz Üniversitesi Ekonomi Topluluğu, Antalya, 28.10.2011.
 1. ŞANLI, Mustafa, (2012), “Cumhuriyet’in İktisadi Yapısı”, Bildiri, “Cumhuriyetin Kazanımları”, Panel, Akdeniz Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu, Antalya, 26.10.2012
 2. ŞANLI, Mustafa, (2015), “Cumhuriyet: Anlamı ve Bugünkü Değerlendirmesi”, Konferans, Antalya Rotary Kulübü Derneği, Antalya, 28.10.2015.
 3. ŞANLI, Mustafa, (2017), “Cumhuriyet’in Devraldığı ve Yarattığı Ekonomik Güç”, Konferans, Antalya Deniz Lions Kulübü Derneği, Antalya, 31.10.2017.
 4. ŞANLI, Mustafa, (2018), “Marksist Emek-Değer Teorisi”, Konferans, Bilim ve Aydınlanma Akademisi Konferansları, Antalya, 24.03.2018.
 5. ŞANLI, Mustafa, (2018), “Cumhuriyetin İktisadi Kazanımları Üzerine”, Konferans, Muratpaşa Belediyesi (Antalya) Tarih ve Toplum Söyleşileri, Antalya, 25.04.2018.
 6. ŞANLI, Mustafa, (2018), “Marksist Artık-Değer Teorisi”, Konferans, Bilim ve Aydınlanma Akademisi Konferansları, Antalya, 28.04.2018.

 

8. BASILI, SESLİ, GÖRSEL MEDYA ETKİNLİKLERİ

 

 1. ŞANLI, Mustafa, (1996), TRT Antalya Radyosu’nda, bir yıl boyunca iki haftada bir canlı yayınlanan “Bölgemizde Ekonomi”, adlı radyo programı hazırlayıcısı ve konuşmacısı.
 2. ŞANLI, Mustafa, (2010), Antalya’da yerel yayın yapan Radyobox’ta, bir yıl boyunca haftada bir “Akdeniz Ekonomi” adlı radyo programı hazırlayıcısı ve konuşmacısı.
 3. ŞANLI, Mustafa, (2018), TRT Antalya Radyosu’nda, canlı yayınlanan “Gecenin İçinden” programının konuğu olarak, “Ekonomi Nedir Ne Değildir” söyleşisi  (17.03.2018).
 4. ŞANLI, Mustafa, (2018), TRT Antalya Radyosu’nda, canlı yayınlanan “Gecenin İçinden” programının konuğu olarak, “Ekonomilerin Geldiği Nokta: Endüstri 4,0” söyleşisi (30.06.2018).

 

 1. ŞANLI, Mustafa, (2014), Antalya’da yerel/ ulusal yayın yapan VipTv VTV televizyon kuruluşunda, bir yıl boyunca haftada bir “Hayatımız Ekonomi” adlı, canlı yayın televizyon tartışma programı sorumlusu ve moderatörü.

 

 1. ŞANLI, Mustafa, (2010 – 2013), Cumhuriyet Gazetesi eki Akdeniz Cumhuriyet’te dört yıl boyunca, iki haftada bir, “köşe yazısı” (Gazete Köşe Yazarlığı).

 

9. İDARİ GÖREVLER

 

 1. Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Dekan Yardımcısı, (30.12.1993 – 17.5.1996).
 2. Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Fakülte Kurulu üyesi, (1993 – 15.9.1998).
 3. Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Fakülte Yönetim Kurulu üyesi, (1993 15.9.1998).
 4. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, Bölüm
  Başkan Yardımcısı, (29.11.1999 – 1. 3. 2001).
 5. Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Yüksekokul
  Yönetim Kurulu üyesi, (1994-1996).
 6. Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, İktisadi ve İdari Bilimler
  Fakültesi Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanı, (1993 – 2001).
 7. Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanı, (1998 – 2001).
 8. Akdeniz Üniversitesi Ekonomi Kulübü Akademik Başkanı, (1993 – 2000).

 

 

10. DİĞER ETKİNLİKLER

 

1. Antalya Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı (ANTÇEV)’in kurucu üyelerinden

    (ilk Yönetim Kurulu Başkanı, 1995–1997),

2. Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği üyesi,

3. Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi,

4. Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (EĞİTİM-İŞ) üyesi,

5. Antalya Kent Konseyi Eğitim Çalışma Grubu Başkanı (2019 – …)

6. Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi (2019 – …)

7. Antalya Hacettepe Üniversitesi Mezunları Derneği üyesi,

8. Huğlu Kültür ve Dayanışma Derneği üyesi